Nyttan med tävlingsidrott

19.08.2021

NYTTAN MED TÄVLINGSIDROTT!

Att äntligen få befinna sig på tävlingsarenor igen efter minskade restriktioner skickar många påminnelser om allt det goda som idrott för med sig- förutom det mest uppenbara (som en bättre folkhälsa)

En liten klick individer utvecklar sitt idrottande till professionell nivå, men alla de ungdomar som någon gång ägnat sig åt tävlingsidrott bär med dig en bank av erfarenheter i stort och smått i livet

Att tävla i något och lära sig att sträva efter utveckling ger självförtroende i att klara av utmanande saker.

Tävling är en fantastik träning i förmågan att plocka fram rätt fokus och tänka rätt tankar i rätt situation.Att våga mäta sin förmåga och att våga bli utsatt för en blick utifrån. Det är helt enkelt inte farligt att riskera att bli bedömd

Tävling ger träning i att hantera press - som vi alla kommer att behöva utsättas för vad vi än ägnar oss åt i livet- vilket skapar trygghet i att nervositet och anspänning inte är farligtIdrott ger insikt om att något som känns väldigt viktigt -ändå aldrig är på liv och död (utan fortfarande bara just en lek, vilket är en mycket viktig insikt) 

Att vi växer med utmaningar. 

 Att misslyckanden är en del av vår livsresa 

Att använda sin kropp och få en känsla av att den är kapabel

Men också att känna samhörighet och glädje med andra som delar samma situation och kanske strävar mot samma mål Och förhoppningsvis om vi hanterar idrottaren väl, en vetskap om att vårt värde som människor ALDRIG är samma sak som vår prestation

Din prestation är inte för andra. Den är för din egen personliga utveckling och din resa att våga mer och växa i livet

Idrott är självklart inte enda sättet att utveckla dessa förmågor! Men det är en bra skola, som ger långt mycket mer än bara det mest uppenbara!