Föreläsningar

Att driva utveckling och förbättra förutsättningarna inte minst för kvinnliga idrottare har varit en stor passion för mig under många år. Hösten 2016 släppte jag min egen bok "Kvinnor, idrott och manliga ledare", runt vilken jag sedermera Sverige runt för att föreläsa kring.

Exempel på föreläsningar:

Varför går det så sakta?

Föreläsningar med utgångspunkt i min bok "Kvinnor, Idrott och manliga ledare" , samt från aktuell forskning och jämställdhetsdebatt. Exempel på ämnen som skräddarsys efter önskemål;

Jämställdhet- Hur skapas den? Vilka hinder och motstånd möter vi? Vad vinner vi på jämställdhet?(Konkreta handlingsplaner och förslag, goda och mindre goda exempel från verkligheten)

Bristen på kvinnliga tränare och ledare. Hur ser läget ut idag och vad kan vi göra föra att förbättra situationen? Vilka strukturer behöver vi lära oss att se? Vad kan idrotten och näringslivet, samt olika idrotter lära av varandra?

Hur ska vi få tjejer och kvinnor att idrotta längre och i större omfattning?

Vad styr den ekonomiska marknaden? Varför värderas kvinnlig idrott lägre? Hur styr vi marknaden i en jämställd riktning?

Strukturer och osynliga maktförhållanden. Var finns de och hur upptäcker vi dem? Hur påverkar de oss?

Menstruation och prestation- Varför är också det en viktig jämställdhetsfråga?

Träning, graviditet och föräldraskap. - Varför saknar idrotten strategier?

Ätstörningar och kroppsideal. -Hur ska vi prata om och förebygga problem.

Detta och mycket mer, helt utifrån vad ditt förbund, förening eller organisation vill jobba vidare med. Som föreläsning, work-shop eller diskussionsforum från 1-3 timmar.

Anpassat utifrån olika angreppssätt beroende på målgrupp.

Jämställdhet= verksamhetsutveckling

En föreläsning mer inriktad på företag och organisationer.  Varför är jämställdhet så viktigt? Vad tjänar vi på det? Vad kan det bidra med? Hur ser motståndet ut och hur ska vi lära oss att bryta normer som blir till höga hinder? Vad är det som behöver ändras för att få kvinnor att träda fram i en miljö som upplevs domineras av män?

Har ditt företag eller organisation överhuvudtaget en handlingsplan för hur jämställdhet ska skapas? En föreläsning/workshop anpassad efter vad ditt företag, organisation eller förbund önskar jobbar med.

Mental träning, prestation och träning

Förbered din prestation

Är det en slump om jag presterar på topp när det gäller som mest?

Hur mycket spelar förberedelserna in och hur skapar jag rätt tillstånd när jag behöver det som mest?

Hur finner vi lust, passion och mening i det vi jobbar med?

Finns det redskap för att öka sitt självförtroende och samtidigt njuta längs vägen?

En föreläsning fylld av berättelser och exempel från min egen idrottskarriär.

Bli en bättre skidåkare

Vad är viktigast att lägga mest tid på för att nå sina mål?

Hur optimerar jag min träning efter just mina förutsättningar? Hur toppar jag formen?

Äter rätt? Återhämtar mig? Hur förbereda jag mig bäst inför tävling? Eller får livspusslet att gå ihop. Vad ger mest motivation?

En föreläsning väl anpassad till såväl ung som gammal, elit nybörjare som motionär.

Kombineras med fördel tillsammans med träning och annan verksamhet.